Recykler i stabilizator gruntu

Recykler na zimno, stabilizator gruntu, stabilizator doczepny: wyjątkowo różnorodny.

Korzystając z naszych stabilizatorów doczepnych, recyklerów na zimno i stabilizatorów gruntu można znacznie skrócić czas realizacji projektu, zaoszczędzić zasoby i znacznie obniżyć koszty.

Na wielu placach budowy ich stosowanie jest rozsądną opcją, ponieważ stanowi niezwykle atrakcyjne rozwiązanie zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Maszyny te mogą być wykorzystywane niemal wszędzie: przy budowie dróg lub tworzeniu dużych powierzchni przemysłowych. Nie trzeba już wymieniać ani usuwać żadnych materiałów.

Dodatkowe filtry:

0 Dodatkowe filtry:
12 Wyniki
Masa 4.450 kg
Szerokość robocza 2.520 mm
Masa 6.710 kg
Szerokość robocza 2.500 mm
Etap normy emisji spalin Stage V / TIER4f
Masa 24.200 kg
Wydajność 340,0 kW
Etap normy emisji spalin Stage V / TIER4f
Masa 24.900 kg
Wydajność 390,0 kW
Etap normy emisji spalin Stage V
Masa 27.900 kg
Wydajność 480,0 kW
Masa 1.290 kg
Szerokość robocza 2.400 mm
Masa 1.405 kg
Szerokość robocza 2.400 mm
Masa 15.960 kg
Szerokość robocza 2.400 mm
Masa 15.960 kg
Szerokość robocza 2.400 mm
Masa 24.880 kg
Szerokość robocza 2.400 mm
Masa 20.860 kg
Szerokość robocza 2.400 mm

Recyklery na zimno i stabilizatory gruntu firmy BOMAG.

Recyklery i stabilizatory BOMAG mogą być wykorzystywane do recyklingu na zimno oraz do stabilizacji i ulepszania gruntu. FLEXMIX to opracowana przez BOMAG technologia, zapewniająca płynną redukcję rozmiaru (granulację) i najlepsze mieszanie materiału przeznaczonego do recyklingu. Recyklery na zimno i stabilizatory gruntu BOMAG wyposażone w system FLEXMIX mają trzy klapy regulacyjne na pokrywie rotora. W zależności od ustawienia klap można zrealizować całe spektrum od „maksymalnej wydajności mieszania” do „najwyższej jakości mieszania”.

Stabilizatory gruntu i recyklery na zimno firmy BOMAG – mocny napęd i doskonała obsługa.

I to nawet na trudnym podłożu. Zapewnia to unikalna konstrukcja z przegubowym układem kierowniczym, kierowaną tylną osią i mocnym napędem na wszystkie koła. Jeśli stabilizator jest wyposażony w rotor frezujący z możliwością przesuwania w lewo lub w prawo poza krawędź koła, frezowanie i mieszanie jest również możliwe bez żadnych problemów aż do skrajnej strefy krawędzi jezdni lub nawet bezpośrednio na stromych zboczach.

Recyklery na zimno firmy BOMAG w akcji - to atrakcyjne rozwiązanie pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

W recyklingu na zimno istniejący materiał jest mielony, jednorodnie kruszony (granulowany) i z dodatkiem spoiwa przetwarzany na nową warstwę nośną. Recykling na zimno jest szczególnie przyjazny pod kątem oszczędności zasobów. W budownictwie drogowym metoda ta jest zrównoważoną i opłacalną alternatywą dla generalnego remontu, polegającego na całkowitym usunięciu warstw drogi. W przypadku renowacji dróg i chodników możliwe są znaczne oszczędności kosztów dzięki recyklingowi na zimno – w szczególności za sprawą znacznie niższego zapotrzebowania na energię ze względu na eliminację transportu materiałów zarówno usuniętych, jak i nowo wbudowanych.

Proces mieszania „Mix-in-Place”.

W procesie mieszania „Mix-in-Place” spoiwa są dodawane do materiału podłoża. Jezdnia przeznaczona do remontu lub istniejące podłoże jest zrywane frezarką na głębokość 60 cm. Do wytworzenia hydraulicznie związanej warstwy nośnej (HGT) używane są cement, woda, emulsja bitumiczna lub bitum spieniony. W komorze mieszania frezarki do stabilizacji gruntu materiał i spoiwo są jednorodnie mieszane. Następnie warstwa nośna z recyklingu musi zostać jedynie wyprofilowana i zagęszczona walcem BOMAG.

Stabilizatory podłoża i stabilizatory doczepne firmy BOMAG – do stabilizacji gruntu, ulepszania gruntu w budownictwie drogowym i konsolidacji gruntu.

Celem stabilizacji gruntu jest zwiększenie jego podatności na zagęszczanie i tym samym nośności, a jednocześnie ochrona gruntu przed ponownym wnikaniem wody. Poprzez dodanie wapna umiarkowanie nośne podłoże można przekształcić z powrotem w grunt, który można dobrze zagęścić. W przypadku stabilizacji gruntu środek wiążący (wapno lub popiół lotny) jest najpierw wstępnie rozprowadzany, a następnie mieszany z gruntem przez rotor frezujący stabilizatora gruntu. Spoiwo znacznie zmniejsza zawartość wilgoci w istniejącym gruncie. Właściwości zagęszczanego podłoża ulegają znacznej poprawie.

Przy konsolidacji gruntu jako spoiwo stosowany jest cement.

Cel: zwiększenie nośności podłoża w ramach poprawy gruntu budowlanego. Jest to również określane jako wzmacnianie cementem lub wzmacnianie zaprawą. Do mniejszych projektów idealnie nadają się stabilizatory doczepne BOMAG. Również w tym segmencie BOMAG koncentruje się na wysokiej wydajności frezowania i mieszania. Podobnie jak w przypadku maszyn samojezdnych, komora mieszania stabilizatorów doczepnych BOMAG została zaprojektowana tak, aby była szczególnie wytrzymała. Pokrywa wykonana jest w całości ze stali odpornej na ścieranie. Również w tym przypadku hydraulicznie regulowana klapa tylna frezarki doczepnej zapewnia optymalną jakość mieszania.

 

Znajdź najbliższego dealera

Podaj swoją lokalizację

Szukasz części zamiennych?

Infolinia

poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00

+48 22 482 04 02

E-mail do serwisu

serwis.polska@bomag.com

parts.poland⁤​@​⁤bomag.com

Katalogu części elektronicznych

Otwórz