Nasi dostawcy

Jakość ze wszystkich źródeł.

Nasi dostawcy – klucz do trwałego sukcesu

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo posiadające zakłady produkcyjne w USA, Chinach, Włoszech, Niemczech i Brazylii, Grupa BOMAG stale poszukuje długoterminowych relacji z dostawcami w celu wspólnego osiągnięcia optymalnych standardów efektywności i jakości. Firma BOMAG stawia sobie ambitne cele, które w pełni spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania klientów.

„Bycie najlepszym” to najbardziej odpowiedni opis filozofii firmy BOMAG i motto każdego pracownika, na każdym rynku i w każdej lokalizacji. Wymagający użytkownicy na budowach na całym świecie mówią: „Dobrze wiedzieć, że to BOMAG!”. Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem relacji biznesowych, prosimy o kontakt. 

Polityka zaopatrzeniowa

Nasze cele zaopatrzeniowe wynikają z celów biznesowych. Naszym nadrzędnym celem biznesowym jest przekraczanie oczekiwań klientów i rentowna działalność poprzez dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości. Ta jakość produktów i usług jest ściśle związana z nazwą BOMAG i od lat jest częścią kultury naszej firmy. Jest to klucz do naszego sukcesu rynkowego i stanowi podstawę do spełnienia wymagań klientów. Współpraca międzywydziałowa umożliwia nam zapewnienie optymalnego połączenia funkcjonalności, dostaw i ceny, w którym jakość jest niezbędnym warunkiem wstępnym.

Żaden cel nie jest sztywno ustalony. Celem jest, aby każdego dnia stawać się lepszym.

Zakres wymagań

W ramach stałego rozwoju zakładów produkcyjnych BOMAG w USA, Chinach, Włoszech, Niemczech i Brazylii, aby nadążyć za rosnącymi międzynarodowymi ambicjami naszych klientów, planujemy unowocześnienie bazy dostawców w kraju i za granicą. Główny nacisk w zakresie zakupów materiałów produkcyjnych kładziemy na silniki, hydraulikę, stal i podzespoły stalowe, odlewy, części tłoczone oraz urządzenia elektroniczne i elektromechaniczne. Mając na uwadze rozwiązania przyszłościowe, plastikowe i gumowe części stają się dla nas coraz ważniejsze.

Ponadto dostawy operacyjne, usługi i projekty kapitałowe to kolejne ważne obszary w naszym portfelu zakupowym.

Czego oczekujemy od naszych dostawców

Grupa BOMAG dąży do długotrwałego partnerstwa z dostawcami. Aby zapewnić sukces tych relacji, w naszym systemie zarządzania jakością określone są kryteria uzyskania statusu dostawcy BOMAG.

 • Modelowy dostawca Grupy BOMAG oferuje produkty wysokiej jakości, wydajne technicznie i w konkurencyjnych cenach rynkowych.
   
 • Jako dostawca wnosisz swój wkład na wczesnym etapie rozwoju nowych produktów i aktywnie przyczyniasz się do ich tworzenia. Zawsze realizujesz dostawy na czas. 
   
 • Oczekujemy ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach i innowacyjnej współpracy przy projektach BOMAG, zwłaszcza w obszarach jakości, logistyki, techniki i biznesu.
   
 • Wzajemne długoterminowe umowy stanowią podstawę do ułatwienia współpracy dla wszystkich stron, a zakres odpowiedzialności jest jasny i specyficzny dla danego projektu.

Jak zostać partnerem długoterminowym

Rozpoczynasz proces stawania się dostawcą Grupy BOMAG, wypełniając standardowy kwestionariusz i przesyłając materiały katalogowe (w formie papierowej/cyfrowej), które następnie trafiają do naszych działów. Istniejący i potencjalni nowi dostawcy są wymieniani na liście i otrzymują odpowiednie zapytania dotyczące różnych projektów.

Wyboru dostawców z zatwierdzonej listy dokonuje zespół złożony z przedstawicieli różnych działów na podstawie wartości ekonomicznej, technicznej, logistycznej i jakościowej.

Integracja z naszą firmą

„Ogólne zdolności jakościowe” oceniane są w fazie dostawy, przy odbiorze towaru lub przy realizacji aukcji internetowej. 

Odbywa się to w następujących krokach:

 • Kwestionariusz dostawcy
   
 • Prezentacja dostawcy dla firmy BOMAG, ulotki, strony internetowe
   
 • Audyt/wizyta w zakładach produkcyjnych dostawcy
   
 • Audyt systemów zapewnienia jakości, urządzeń i możliwości procesowych, jeśli jest wymagany

Jakość w najlepszym wydaniu

Proces ten minimalizuje ryzyko i umożliwia szybką i skuteczną integrację dostawców z naszymi operacjami biznesowymi. Tylko dostawcy o najwyższej jakości i światowej klasy możliwościach przerobowych kwalifikują się do tego typu relacji biznesowych.

Umowa o zapewnieniu jakości określa kryteria zarządzania jakością i jest niezbędnym warunkiem dostaw seryjnych. Wymagane są raporty z pierwszych badań próbek, w tym wstępna próbka do certyfikacji. Podczas produkcji przykładowego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji procesu produkcyjnego w zakładzie dostawcy lub do wglądu w dokumentację statystyczną kontroli procesu.

Umowy dodatkowe

W zależności od rodzaju współpracy, zawieramy z dostawcą umowy ramowe, umowy na dostawę, narzędzia, moduły lub montaż oraz umowy o zachowaniu poufności. Jeśli prowadzisz dla nas prace rozwojowe, będą one również objęte osobną umową.

Jeśli Twój asortyment odpowiada naszym potrzebom, jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy.

Zaopatrzenie przez Internet

eProcurement to ogólny termin w Grupie BOMAG na zakupy przez Internet.

Technologia ta umożliwia ewentualnym firmom uczestniczącym w projekcie osiąganie ciągłych usprawnień w obszarach logistyki i przepływu informacji w biznesie. Integracja technologii internetowej z procesem zaopatrzenia pozwala na nowe metody organizacji, znaczne obniżenie kosztów procesu oraz wyraźny wzrost wartości dodanej. BOMAG zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostarczać istotnych informacji pozwalających na usprawnianie działalności gospodarczej.

Nasze strony Extranet są chronione hasłem i dostępne tylko dla zarejestrowanych dostawców BOMAG.


Dostęp do obszaru Extranet BOMAG
(dostęp tylko dla zarejestrowanych i certyfikowanych dostawców) 

Materiały do pobrania

Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać pliki PDF poniżej.

Contact

Experiences:
Quality management standards