Grupa FAYAT

Grupa o silnych wartościach – niezależna i zaangażowana.

Rodzina tworzy historię przedsiębiorczości.

Grupa FAYAT jest pierwszą niezależną francuską grupą w sektorze budownictwa i inżynierii lądowej oraz liderem na rynku budownictwa drogowego. Założona w 1957 r. grupa osiągnęła w 2022 r. obroty w wysokości 5,3 mld euro, zatrudniając 22 791 pracowników w 170 krajach.

1 / 1

1947 – przedsiębiorstwo z korzeniami.

Clemént Fayat, od którego wywodzi się nazwa grupy FAYAT, założył swoją pierwszą firmę w wieku zaledwie 22 lat. Mając 15 lat poznał ciężką codzienną pracę na budowie podczas budowy zapory Chastang, pracując u boku swojego ojca, murarza.

​​​​​​​Wykazał się przy tym niezawodnością, dociekliwością i wydajnością. „Brud z placu budowy wciąż jest na moich butach”, mawiał później Clément Fayat. Przy całej ambicji i dążeniu do celu cytat ten w prostych słowach oddaje jego skromność i źródło jego inspiracji.

1957 – historia sukcesu zaczyna się od buldożera.

Inwestując w buldożer i zakładając Société Nouvelle de Terrassement (SNT), Clément Fayat w 1957 roku sam rozpoczyna działalność w branży robót ziemnych. Przedsiębiorczy samouk sprawdza się również i tutaj.

Kilka lat później firma zmienia nazwę na Fayat & Compagnie. Dzięki wytrwałości i odwadze Clemént Fayat przekształca ją w największą niezależną grupę budowlaną we Francji.

Fayat buduje grupę krok po kroku. Jego działania zawsze opierają się na kilku filarach. Dokonana w latach 70. integracja firm Castel i Fromaget, zajmujących się konstrukcjami stalowymi, stanowi pierwszą znaczącą dywersyfikację i ekspansję na inne obszary działalności. W 1988 roku Fayat przejmuje firmę Marini. Jest to pierwsze przejęcie poza Francją.

Clément Fayat nieustannie inwestuje w swoją firmę, pracowników i zakłady produkcyjne, co generuje ciągły przepływ kapitału. Dzięki temu ekspansje mogą się finansować samodzielnie. Firma do dziś pozostaje niezależna od rynku kapitałowego.

2004 – następny wielki krok.

W sektorze maszyn do budowy dróg Clemént Fayat podkreślił swoje ambicje w 2004 r., przejmując firmę BOMAG, światowego lidera w dziedzinie maszyn do zagęszczania podłoża.

Niemiecka firma wnosi ponad 50-letnie doświadczenie i prace rozwojowe w nowym segmencie rynku, który ma coraz większe znaczenie dla grupy FAYAT.

BOMAG jest teraz częścią tej rodzinnej grupy i doskonale się z nią zintegrował. Jean-Claude Fayat, CEO grupy FAYAT

2017 – sukces na całym świecie.

Grupa FAYAT umacnia swoją strategiczną pozycję na rynku sprzętu do budowy dróg i jest teraz obecna w 170 krajach na całym świecie. Oferowany asortyment produktów obejmuje cały cykl życia drogi: począwszy od produkcji materiału do układania nawierzchni i przygotowania podłoża, poprzez układanie nawierzchni i zagęszczanie, a skończywszy na całkowitym recyklingu nawierzchni.

Wszystkie działania odbywają się w duchu zrównoważonej, ekologicznej odpowiedzialności – ze szczególnie oszczędnymi i wydajnymi ubijakami i zagęszczarkami, walcami do robót ziemnych i do asfaltu, frezarkami, układarkami do asfaltu i recyklerami.

2021 – dziedzictwo trwa nadal.

Clément Fayat zmarł w 2022 roku. Jego dziedzictwo pozostaje żywe dzięki Fundacji Clément Fayat, założonej rok wcześniej. Fundacja jest akcjonariuszem grupy i zachowa swoją niezależność w przyszłości. Clément Fayat przekazał swoim synom Jean-Claude'owi (po lewej) i Laurentowi (po prawej) podstawowe wartości, takie jak autonomia, zaangażowanie, odwaga i wola sukcesu. Kierują oni dzisiaj całym przedsiębiorstwem i chcą, by DNA ich ojca żyło w każdym dziale i każdej spółce zależnej.

Jean-Claude Fayat, najstarszy syn Clémenta Fayata, jest ściśle zaangażowany w organizację, zarządzanie i rozwój spółek od końca lat 80-tych. W 1994 roku został dyrektorem, a od 2013 jest prezesem grupy.

Z każdym nowym przejęciem Clément Fayat natychmiast przenosił na siebie strategiczne przywództwo danej firmy. Uważał nową firmę za część swojej rodziny. I zawsze nadawał jej specjalną tożsamość FAYAT: Jedną z jego zasad było, aby nigdy nie odmawiać wykonania zadania. „Jeśli nie potrafimy czegoś zrobić, musimy się tego nauczyć”. Jednocześnie zawsze rozważał podejmowane ryzyko – ze stanowczą wolą, by nigdy nie narażać firmy na niebezpieczeństwo.

 

O firmach rodzinnych mówi się, że ich największym atutem są ich pracownicy. Jest to tym bardziej prawdziwe w przypadku BOMAG, że to właśnie zaangażowanie i profesjonalizm całego zespołu BOMAG umożliwia dalszy rozwój naszej firmy… Jean-Claude Fayat, CEO grupy FAYAT