Informacje o ochronie i bezpieczeństwie danych

Wstęp

Firma BOMAG GmbH (zwana dalej BOMAG) docenia Państwa zainteresowanie naszymi produktami oraz Państwa wizytę na tej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników zawsze miało dla firmy BOMAG duże znaczenie. Ochrona danych osobowych w całym procesie biznesowym jest dla nas bardzo ważna.
 

Struktura/Katalog

 1. Nazwa i dane kontaktowe strony odpowiedzialnej za przetwarzanie
   
 2. Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych
   
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych; cel przetwarzania
  3.1 Wchodzenie na naszą stronę internetową i tworzenie plików dziennika
  3.1.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych
  3.1.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  3.1.2 Ujawnianie informacji
  3.1.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

  3,2 RODO. Kontakt użytkownika poprzez e-mail
  3.2.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych
  3.2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  3.2.3 Ujawnianie informacji
  3.2.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

  3.3 Reklama pocztowa (list)
  3.3.1 Podstawa prawna przetwarzania danych; prawo sprzeciwu
  3.3.2 Opis przetwarzania, przechowywania i przekazywania danych

  3,4 RODO. Rejestracja w sklepie internetowym BOMAG Parts Webshop
  3.4.1 Prawo sprzeciwu
  3.4.2 Ujawnianie informacji; odbiorca
  3.4.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  3.4.4 Opis przetwarzania danych i celu

  3,5 RODO. Zamawianie towarów lub usług za pośrednictwem naszego sklepu internetowego BOMAG Parts Webshop
  3.5.1 Opis przetwarzania danych
  3.5.2 Przechowywanie
  3.5.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  3.5.4 Ujawnianie informacji; odbiorca
  3.5.5 Prawo sprzeciwu

  3.6 Konto klienta
  3.6.1 Prawo do sprzeciwu i usunięcia
  3.6.2 Ujawnianie informacji; odbiorca
  3.6.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  3.6.3 Opis przetwarzania i przechowywania danych

  3.7 Pliki cookie
  3.7.1 Okres przechowywania, prawo sprzeciwu i usuwanie
  3.7.2 Korzystanie z oprogramowania stron trzecich
  3.7.3 Podstawa prawna przetwarzania danych
  3.7.4 Opis przetwarzania danych, celu, odbiorcy i ujawniania
  3.7.5 Gromadzenie danych anonimowych
   

  3.8 Narzędzie śledzące

  3.8.1 eTracker
  3.8.2 Google Analytics

   

  3.9 Linki zewnętrzne
   

   

4 Prawa zainteresowanych osób

1 RODO. Nazwa i dane kontaktowe strony odpowiedzialnej za przetwarzanie

Stroną odpowiedzialną w ramach definicji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych przepisów o ochronie danych jest:

BOMAG GmbH
Hellerwald, 56154 Boppard, Niemcy
Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 100 3090
E-mail: info@bomag.com
Strona internetowa: www.bomag.com
Przedstawiciele prawni: Ralf Junker, Dirk Woll

Dane kontaktowe: patrz wyżej

2 RODO. Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych odpowiedzialnego podmiotu przetwarzającego jest

Andreas Mallmann,
c/o BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 Boppard, Niemcy
Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 3090
E-mail: datenschutz.de@bomag.com

3 RODO. Zakres przetwarzania danych osobowych; cel przetwarzania

3,1 RODO. Wchodzenie na naszą stronę internetową i tworzenie plików dziennika

3.1.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

W procesie tym gromadzone są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Powiadomienie, czy pozyskanie danych powiodło się
   

Kraj, z którego użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, jest określany na podstawie zarejestrowanego adresu IP. Dzięki temu wyświetlany jest odpowiedni kraj i wersja językowa strony internetowej (niemiecki/angielski). W tym celu adres IP jest obcinany do pierwszych 6 cyfr i analizowany przy użyciu bazy danych Geo IP; w ten sposób określa się kraj, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Do tego kraju jest przypisany kod kraju, który jest następnie zapisywany w plikach dziennika zamiast adresu IP.

Pozostałe dane wymienione powyżej są usuwane z plików dziennika systemu po upływie 7 dni, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zablokowania adresów IT, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa). Dane są następnie usuwane, gdy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Przechowywanie lub kompilacja tych danych z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

3.1.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane określone w lit. a) są gromadzone,

 • aby umożliwić otworzenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Podstawę prawną do tego celu stanowi art. 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR). Tymczasowa rejestracja adresu IP w celu wyświetlenia stron, do których użytkownik ma dostęp, jest w tym celu konieczna z technicznego punktu widzenia i stanowi uzasadniony interes dostawcy w rozumieniu art. 6(1)(1)(f) RODO, który nie stoi w sprzeczności z żadnym nadrzędnym interesem użytkownika.
   
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwera internetowego i bezproblemowego działania strony internetowej, w tym systemu Webshop, np. rejestracja nieudanych prób logowania, monitorowanie w celu uniknięcia lub wykrycia ataków hakerów; cele te stanowią uzasadniony interes dostawcy w rozumieniu art. 6(1)(1)(f) RODO, który nie stoi w sprzeczności z żadnym nadrzędnym interesem użytkownika.3.1.3 Ujawnienie/odbiorca danych

Zebrane dane są przechowywane na naszym serwerze.

Dane zebrane zgodnie z lit. a) nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne (patrz lit. b) powyżej), na przykład w kontekście zgłaszania przestępstwa organom ścigania.

3.1.4 Prawo sprzeciwu

Tymczasowe uzyskanie adresu IP użytkownika jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika do obsługi strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma prawa do sprzeciwu. We wszystkich innych aspektach użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów wynikających z jego konkretnej sytuacji; patrz dalsze informacje w sekcji D.

3.2 Kontakt użytkownika poprzez e-mail


3.2.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych

Możesz napisać do nas na adres e-mail podany w sekcji „Kontakt”. W takim przypadku dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną są przez nas przetwarzane. Dane te są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku podania nam nazwiska i adresu pocztowego przetwarzamy te dane zgodnie z sekcją C 3 (reklama pocztowa).

Dane są następnie usuwane, gdy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli żądanie dotyczy umowy, która została zawarta lub jest w trakcie negocjacji, treść i czas komunikacji są przechowywane do momentu wygaśnięcia wszelkich roszczeń z nich wynikających.

W innych przypadkach dane osobowe pochodzące z zapytania e-mailowego są ograniczone do dalszego przetwarzania i wykorzystywane wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi, które mogą powstać po zakończeniu komunikacji. Komunikacja zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że fakty, o których mowa, zostały w pełni wyjaśnione. Po upływie okresu przedawnienia dane są usuwane.

3.2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Twój adres e-mail i wszelkie inne dane, które podajesz są przechowywane w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawę prawną do tego celu stanowi art. 6(1)(f) RODO. Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(b) RODO.

3.2.3 Ujawnianie informacji

Dane są wykorzystywane wyłącznie do opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie kontaktowe. Do przesyłania i przetwarzania zapytań kontaktowych używamy własnego serwera WWW oraz własnego systemu informatycznego. BOMAG jest grupą działającą globalnie, składającą się z prawnie niezależnych przedsiębiorstw międzynarodowych. W razie konkretnych pytań Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do spółek powiązanych, jeżeli jest to konieczne do spełnienia Państwa prośby.

3.2.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili istnieje możliwość sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych. W tym przypadku komunikacja nie może być kontynuowana. W takim przypadku zastosowanie ma również sekcja D.

3.3 Reklama pocztowa

3.3.1 Opis przetwarzania, przechowywania, celu i ujawniania danych

W przypadku podania nam imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego przechowujemy je na potrzeby ewentualnej przyszłej reklamy pocztowej (w formie listów) naszych produktów. W razie potrzeby dane mogą być udostępniane zewnętrznemu usługodawcy podczas frankowania i wysyłki. Ten dostawca działa zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w naszym imieniu i ma siedzibę w Unii Europejskiej. Dane nie są w inny sposób udostępniane osobom trzecim. Dane są usuwane, gdy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub gdy użytkownik sprzeciwił się ich przetwarzaniu.

3.3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych; prawo sprzeciwu

Podstawą prawną przetwarzania danych określoną w lit. a) jest art. 6(1)(f) RODO. Wysyłanie informacji o produkcie pocztą jest uzasadnionym interesem naszej firmy. W każdej chwili istnieje możliwość sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych w taki sposób. W takim przypadku przestaniemy wysyłać reklamę pocztową. W takim przypadku zastosowanie ma również sekcja D.

3.4 Rejestracja w sklepie internetowym BOMAG Parts Webshop
 

3.4.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych

Sklep internetowy BOMAG Parts Webshop jest skierowany wyłącznie do klientów biznesowych i osób prawnych. Przed skorzystaniem z usługi należy zarejestrować się elektronicznie w celu założenia konta klienta za pośrednictwem podanej strony rejestracyjnej. Pola oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione, abyśmy mogli sprawdzić, czy wnioskodawca jest faktycznie firmą lub osobą prawną.

Informacje obowiązkowe:

 • Nazwa firmy / osób prawnych
 • Numer telefonu i kontaktowy
 • Poprawny adres e-mail
 • Adres rozliczeniowy i adres dostawy, jeśli jest inny
 • Identyfikator VAT
 • Hasło do konta klienta
   

Aby zweryfikować Twój adres e-mail i wniosek rejestracyjny, przed sprawdzeniem informacji automatycznie wysyłamy wiadomości na podany adres. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie wniosku o rejestrację i weryfikację poprawności podanych danych. Jeśli wniosek rejestracyjny nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, Twoje dane logowania zostaną usunięte.

W przypadku potwierdzenia wniosku rejestracyjnego zapisujemy datę i godzinę potwierdzenia.

Po otrzymaniu potwierdzenia sprawdzamy, czy wnioskodawca rzeczywiście jest firmą lub osobą prawną. Z uwagi na fakt, że części są następnie dostarczane z naszego sklepu internetowego przed dokonaniem płatności, w przypadku firm sprawdzana jest wiarygodność kredytowa. W tym celu informacje uzyskuje się od Creditreform Koblenz Dr. Rödl & Brodmerkel KG, Rizzastr. 49, 56068 Koblencja. Wymaga to od nas podania nazwy Twojej firmy i adresu siedziby. Następnie dokonuje się analizy i oceny informacji. Decyzja nie jest podejmowana automatycznie.

Wynik weryfikacji rejestracji otrzymasz pocztą elektroniczną. Przetwarzamy również nazwę firmy / nazwisko osoby prawnej i adres pocztowy zgodnie z pozycją C 3 (reklama pocztowa). W przypadku odrzucenia przez nas wniosku o rejestrację zebrane dane zostaną natychmiast usunięte.

W przypadku udanej rejestracji przetwarzamy dane zebrane podczas rejestracji zgodnie z sekcją C 6 (konto klienta).

3.4.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Obowiązkowe dane podane w procesie rejestracji oraz wszelkie inne dane, które mogły zostać podane, są przechowywane w celu sprawdzenia wymagań dotyczących rejestracji, sprawdzenia wiarygodności kredytowej, patrz a) powyżej, poinformowania o decyzji i utworzenia konta klienta. Podstawę prawną dla tego celu określono w art. 6(1)(b) i (1)(f) RODO.

Skrócony adres IP oraz czas wysłania potwierdzenia rejestracji są przechowywane w celu weryfikacji rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia możliwości niewłaściwego wykorzystania Twoich danych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6(1)(f) RODO.

3.4.3 Ujawnienie/odbiorca danych

W celu realizacji czeku kredytowego ujawniamy nazwę Twojej firmy i adres agencji kredytowej wymienionej pod literą a). Informacje na temat przetwarzania danych zgodnie z art. 14 RODO, dostarczane przez agencję kredytową, można znaleźć na stronie internetowej www.creditreform-koblenz.de. Dane nie są ujawniane w żadnym innym zakresie. Do przekazania zgłoszenia rejestracyjnego i jego przetwarzania wykorzystujemy nasz własny system informatyczny serwera WWW.

3.4.4 Prawo sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się kontynuowaniu kontroli rejestracyjnej i przekazaniu danych, o których mowa w punkcie c), agencji kredytowej. W tym przypadku rejestracja nie zostanie zakończona i nie będziesz mógł dokonać zamówienia przez nasz sklep internetowy.

3.5 Zamawianie towarów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego BOMAG Parts Webshop
 

3.5.1 Opis przetwarzania danych

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, musisz najpierw zalogować się na swoje konto klienta. Dane podane podczas rejestracji i tworzenia konta są następnie automatycznie wykorzystywane do uzupełnienia szczegółów zamówienia. Można wprowadzić nowy adres dostawy i wybrać preferowaną metodę wysyłki (wysyłka standardowa/ekspresowa). Nowy adres dostawy jest następnie zapisywany na koncie klienta. Masz wtedy możliwość potwierdzenia, że chcesz zamówić produkty lub dokonania niezbędnych zmian. Procedury te są wolne od zobowiązań. Po kliknięciu przycisku „opłać zamówienie” zamówienie jest wysyłane do firmy BOMAG, co stanowi wiążącą umowę kupna. Natychmiast potwierdzamy odbiór zamówienia drogą elektroniczną i przechowujemy zamówienie na koncie klienta. Zapisujemy i przechowujemy również datę i godzinę otrzymania zamówienia.

Informujemy Cię drogą elektroniczną o przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia. Masz możliwość śledzenia statusu wysyłki i postępów w realizacji zamówień za pośrednictwem konta klienta.

3.5.2 Przechowywanie

Ze względów handlowych i podatkowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twojego adresu oraz danych płatności i zamówienia przez 10 lat. Po upływie regularnego okresu przedawnienia po zawarciu umowy sprzedaży Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i będą wykorzystywane wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Nie dotyczy to danych zebranych zgodnie z sekcją C 3 (reklama pocztowa) oraz danych przechowywanych na koncie klienta. Można je usunąć w obszarze dla klientów; patrz następujące informacje na temat konta klienta w punkcie C 6.

Jeśli nie przyjmiemy Twojego zamówienia, dane zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy.

3.5.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przechowywania czasu wysyłki jest weryfikacja zamówienia oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie możliwości niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6(1)(f) RODO. Dane osobowe są przetwarzane podczas weryfikacji i realizacji zamówienia z następujących powodów:

 • Aby móc zidentyfikować Cię jako zamawiającego
 • Aby móc sprawdzić przyjęcie zamówienia
 • W razie potrzeby, w celu wyjaśnienia wszelkich istniejących zapytań dotyczących zamawianych produktów
 • Aby móc dostarczyć zakupiony towar
 • Do celów fakturowania
 • Aby rozpatrzyć wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi i inne roszczenia prawne
 • Aby dochodzić wszelkich roszczeń w stosunku do Ciebie
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6(1)(b) RODO.
   

3.5.4 Ujawnianie informacji; odbiorca

Do realizacji zamówień wykorzystujemy nasz własny serwer www i system informatyczny. Przekazujemy naszemu spedytorowi podany adres dostawy w celu dostarczenia zamówienia. Żadne dane osobowe nie są w inny sposób udostępniane osobom trzecim.

3.5.5 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu czasu wysyłki zamówienia; patrz sekcja D.

3.6 Konto klienta
 

3.6.1 Opis przetwarzania i przechowywania danych

Konto klienta umożliwia przechowywanie danych Twojej firmy / osoby prawnej dla przyszłych zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, co pozwala na ich szybką obsługę. Na tym koncie zapisywane są dane podane przy składaniu wniosku o rejestrację, nowe adresy dostawy i wszystkie zamówienia, ostatni czas logowania oraz wybrane przez Ciebie maszyny BOMAG.

Dane te są usuwane, jeśli upłynęły ponad 2 lata od ostatniego logowania. We wszystkich innych aspektach dane mogą zostać usunięte poprzez skasowanie konta klienta. W tym celu wymagane jest zalogowanie się na konto klienta. Skasowanie konta nie powoduje usunięcia danych przechowywanych w naszym systemie aplikacyjnym w zakresie zawartych umów kupna. W tym względzie obowiązują postanowienia sekcji C 5.

3.6.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Tworzenie i zapisywanie konta klienta pozwala na szybkie i proste składanie zamówień, ponieważ nie ma konieczności ponownego wprowadzania danych zamawiającego. Dzięki temu firma BOMAG może również zapewnić, że zamówienie pochodzi od firmy lub osoby prawnej prawa publicznego, ponieważ prowadzimy wyłącznie sklep B2B. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6(1)(f) RODO.
 

3.6.3 Ujawnienie/odbiorca danych

Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Korzystamy z własnego serwera WWW i systemu informatycznego do przechowywania kont klientów i związanego z tym przetwarzania.
 

3.6.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i przetwarzaniu danych na koncie klienta lub zażądać ich usunięcia lub usunąć je sam, logując się na swoje konto klienta. Późniejsze zamówienia części zamiennych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nie będą już wtedy możliwe.

3.7 Pliki cookie
 

3.7.1 Gromadzenie danych anonimowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych serwer zapisuje nazwę domeny lub adres IP komputera uzyskującego dostęp do strony, datę dostępu, zapytanie klienta o plik (nazwa pliku i adres URL), kod odpowiedzi HTTP oraz stronę internetową, z której nas odwiedzasz, a także liczbę bajtów przesłanych podczas połączenia. Informacje zapisujemy w formie plików cookie, dzięki czemu możemy zoptymalizować naszą stronę internetową zgodnie z Twoimi preferencjami.

„Cookie” to mały plik danych, który jest przesyłany do komputera użytkownika podczas przeglądania naszej witryny. Plik cookie może zawierać jedynie informacje, które sami wysyłamy na Twój komputer – nie może on odczytywać Twoich prywatnych danych. Akceptacja plików cookie używanych na naszej stronie nie daje nam dostępu do Twoich prywatnych informacji, ale możemy używać plików cookie do identyfikacji Twojego komputera. Używamy plików cookie do następujących celów:

 • Aby mieć pewność, że możesz zarządzać zamówieniami w koszyku zakupów podczas sesji.
 • Aby umożliwić nam rozpoznanie Cię przy następnej wizycie na naszej stronie, tak abyśmy mogli zastosować domyślne ustawienia w koszyku zakupów.
 • Abyśmy mogli lepiej dostosować naszą stronę do Twoich potrzeb.
 • Wyświetlanie informacji (sposób płatności i dostawca, kraj dostawy).
   

Używamy „sesyjnych” plików cookie: Nie pozostają one na komputerze. Po opuszczeniu naszej witryny tymczasowy plik cookie jest usuwany. Zebrane informacje pozwalają nam na analizę wzorców użytkowania i struktury naszej witryny. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą witrynę, poprawiając jej zawartość lub personalizację, jak również upraszczając jej użytkowanie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Ustawienia bezpieczeństwa pozwalają na indywidualne dopuszczanie lub blokowanie tymczasowych i stałych plików cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne, a niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Aby móc korzystać z naszego koszyka zakupowego, należy włączyć tymczasowe pliki cookie! Jeśli nie możesz lub nie chcesz akceptować plików cookie, możesz również złożyć zamówienie telefonicznie lub faksem.

Dane zapisane w plikach cookie nie są wiązane z Twoimi danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.) bez Twojej wyraźnej zgody.


3.7.2 Korzystanie z oprogramowania stron trzecich

 

Google Tag Manager
Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tzw. tagami (znacznikami) witryny internetowej poprzez interfejs i w ten sposób zintegrować np. Google Analytics oraz inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online. Sam menedżer znaczników, który implementuje znaczniki, nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odsyłamy do następujących informacji o usługach Google. Wskazówki dotyczące stosowania: https://marketingplatform.google.com/intl/pl/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

Mapy Google

Ta witryna korzysta z Google Maps API w celu przedstawiania informacji geograficznych w formie wizualnej. Tam, gdzie wdrażane są Mapy Google, Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google są dostępne w Polityce Prywatności Google. Możesz również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w Centrum Ochrony Danych Google.
 

Osadzone filmy wideo z YouTube

Na niektórych naszych stronach osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiedniej wtyczki jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Jeśli odwiedzisz stronę zawierającą wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwis YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, korzystanie z serwisu będzie spersonalizowane pod Twoim kątem. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube. Kiedy rozpoczyna się wideo z YouTube, dostawca wdraża pliki cookie w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkownika. Jeśli masz wyłączone pliki cookie dla programu reklamowego Google, takie pliki cookie nie będą tworzone podczas oglądania filmów z YouTube. YouTube przechowuje jednak również nieosobiste informacje o użytkowniku w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wyłączyć zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Dodatkowe informacje na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.


3.7.3 Opis przetwarzania danych, celu, odbiorcy i ujawniania

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego (np. przypisanie wybranych artykułów do konkretnego użytkownika za pomocą identyfikatora sesji przypisanego przez cookie) oraz w celu optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego przy użyciu ustawień wybranych przez użytkownika (np. język, opcje wyświetlania). Dalsze szczegóły dotyczące plików cookie można znaleźć w poniższej tabeli. Niektóre funkcje naszej strony internetowej działają tylko z plikami cookie.

Używamy następujących plików cookie:

 • Tylko bezpieczne pliki cookie Http
  • Funkcja: przypisuje identyfikator sesji użytkownikowi przy otwieraniu strony
  • Wymagane technicznie: tak
  • Okres ważności: do końca sesji
  • Zapisane dane: ID sesji
    
 • IPP_User_Settings
  • Funkcja: zapisuje wybrane ustawienia użytkownika w katalogu części zamiennych
  • Wymagane technicznie: nie
  • Okres ważności: 365 dni
  • Zapisane dane: ustawienia układu w katalogu części zamiennych
    
 • JSESSIONID
  • Funkcja: Webshop: przypisanie czynności (wybór pozycja dla użytkownika)
  • Wymagane technicznie: tak
  • Okres ważności: do końca sesji
  • Zapisane dane: pozycje wybrane w katalogu części zamiennych, które zostały umieszczone w koszyku
    
 • Cookie układu
  • Funkcja: zapisuje ustawienia układu użytkownika
  • Wymagane technicznie: nie
  • Okres ważności: 365 dni
  • Zapisane dane: układ GUID jako wartość
    
 • PHPSESSID
  • Funkcja: sesja zapisana w celu wykorzystania elementów PHP
  • Wymagane technicznie: tak
  • Okres ważności: do końca sesji
  • Zapisane dane: SessionID
   Na przykład: “647n9e75mvd2mnjjes89oo614qjnhj63”
    
 • KX_CMS
  • Funkcja: zapisuje kod kraju i język
  • Wymagane technicznie: nie
  • Okres ważności: 1 dzień
  • Zapisane dane: wybrane ustawienie
   Na przykład: “647n9e75mvd2mnjjes89oo614qjnhj63”
    
 • NOTRACKING
  • Funkcja: przechowuje informacje o tym, czy śledzenie jest wymagane, czy nie
  • Wymagane technicznie: nie
  • Okres ważności: 365 dni
  • Zapisane dane: pole opcjonalne ustawione w sekcji ochrony danych
   Na przykład: „TRUE”
    
 • DNTSHOWN
  • Funkcja: zapisuje informacje o tym, czy warstwa informacyjna cookie została już wyświetlona
  • Wymagane technicznie: nie
  • Okres ważności: do końca sesji
  • Zapisane dane: wyświetlanie warstwy plików cookie


Lista wszystkich plików cookie używanych przez narzędzie śledzące „eTracker” znajduje się tutaj.
Więcej informacji na temat śledzenia można znaleźć w sekcji 8.

Cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest ponownie odwiedzana lub po zmianie strony (wywołanie różnych podstron).

Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Żadne informacje z plików cookie nie są przekazywane osobom trzecim.

3.7.4 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu wyżej wymienionych plików cookie jest art. 6(1)(f) RODO, uzupełniony art. 6(1)(b) RODO, o ile zamówienie jest składane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
 

3.7.5 Okres przechowywania, prawo sprzeciwu i usuwanie

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Używane przez nas pliki cookie mają „żywotność” (okres ważności) określony w tabeli. Po tym okresie przestają działać. Z uwagi na fakt, że pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, masz możliwość ograniczenia stosowania plików cookie lub ich usunięcia. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej witrynie korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji witryny może już nie być możliwe. Nie jesteśmy w stanie usunąć plików cookie, które zostały ustawione z Twojego urządzenia końcowego lub automatycznie zapisać informacji, których nie chcesz otrzymywać w przyszłości podczas odwiedzania naszej witryny.

3.8 Narzędzia śledzące
 

Dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych są gromadzone i zapisywane na niniejszej witrynie internetowej przy użyciu technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com). Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem.

3.8.1 etracker
Dostawca tej witryny internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga www.etracker.com do analizowanie danych użytkowych. W przypadku wyrażenia przez odwiedzających wyraźnej zgody, stosowane są pliki cookie, które umożliwiają statystyczną analizę korzystania z tej witryny internetowej przez odwiedzających, jak również wyświetlanie treści związanych z użytkowaniem lub reklam. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i zapisywane przez etracker wyłącznie w Niemczech na zlecenie dostawcy tej witryny internetowej; w związku z tym dane te podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. W tym zakresie etracker został niezależnie sprawdzony, certyfikowany i nagrodzony znakiem jakości ePrivacyseal w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6(1)(a) (zgoda) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i witryny. Prywatność odwiedzających jest dla nas szczególnie ważna, dlatego adres IP jest jak najszybciej anonimizowany w etracker, a login lub identyfikatory urządzeń są przetwarzane przez etracker na unikalny klucz, który nie jest przypisany do danej osoby. etracker nie wykorzystuje danych, nie zestawia ich z innymi danymi, ani nie ujawnia ich osobom trzecim.


Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę internetową ani nie są łączone z danymi osobowymi bez wyraźnej zgody osoby odwiedzającej. W każdej chwili można odmówić gromadzenia i przechowywania danych, od którego to momentu żadne dalsze dane nie będą gromadzone.

Twoja zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Nie ma to dla Ciebie żadnych negatywnych skutków.

Więcej informacji na temat ochrony danych w systemie etracker można znaleźć tutaj.

3.8.2 Google Analytics
Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. Odpowiedzialnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

 

Zakres przetwarzania
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez odwiedzających z naszych stron internetowych. Informacje gromadzone poprzez pliki cookie na temat użytkowanie tej witryny są z reguły przesyłane do serwera firmy Google, znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, i tam są przechowywane.

Używamy funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowanie IP): Ze względu na aktywację funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisały umowę. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Podczas odwiedzania tej witryny internetowej gromadzone są m.in. następujące dane:

 • odwiedzane wcześniej strony – Twoja „ścieżka kliknięć”
 • osiąganie „celów strony” (konwersji, np. zapisów na newsletter, pobrań, zakupów)
 • zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne dotyczące Twojej przeglądarki i urządzeń abonenckich, z których korzystasz (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca usług internetowych
 • URL strony referencyjnej (Referrer; za pośrednictwem jakiej strony internetowej/nośnika reklamowego użytkownik trafił na tę stronę)

 

Cele przetwarzania
Na zlecenie administratora tej witryny internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania anonimowej analizy korzystania z tej witryny i tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej witryny internetowej oraz sukcesu naszych kampanii marketingowych.

 

Odbiorca
Odbiorcą danych jest

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych. Google LLC z siedzibą w Kalifornii (USA) oraz, w stosownych przypadkach, władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

 

Przekazywane danych do państw trzecich
Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA.

 

Podstawa prawna i możliwością odwołania
do tego przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda, art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych osobowych można znaleźć w Google pod adresem  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/https://policies.google.com/?hl=pl.

3.9 Linki zewnętrzne

Niektóre łącza na naszej stronie odnoszą się do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. O ile nie jest to wyraźnie widoczne, firma BOMAG wskazuje, że takie łącza prowadzą do stron zewnętrznych. BOMAG nie ma wpływu na zawartość i wygląd stron internetowych prowadzonych przez dostawców zewnętrznych. Z tego powodu oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania w takich przypadkach.

4 RODO. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, informowania osób trzecich, możliwości transferu danych, sprzeciwu, cofnięcia udzielonej zgody na ochronę danych, niewykonania automatycznych decyzji lub złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w poniższych informacjach.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych lub korzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami, administratorem danych lub naszym inspektorem ochrony danych; patrz informacje kontaktowe w punktach A. i B. niniejszego tekstu.

4.1 Prawo do informacji

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji od nas, administratora danych, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. W takim przypadku użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz następujących informacji:

 • Cele, dla których dane osobowe są przetwarzane
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniono lub nadal są ujawniane dotyczące ich dane osobowe
 • Planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania okresu przechowywania
 • Istnienie prawa do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika; prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu
 • Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą
 • Istnienie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22(1) i (4) RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczących informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO, w związku z przekazywaniem danych.

4.2 Prawo do korekty

Masz prawo do poprawiania lub uzupełniania wszelkich przetwarzanych danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • W przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych dotyczących użytkownika, przetwarzanie danych będzie ograniczone w czasie, który umożliwia nam, administratorowi danych, sprawdzenie dokładności danych osobowych
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskujesz o ograniczenie wykorzystania danych osobowych
 • Jako administrator danych, nie wymagamy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, a my, jako administrator danych, sprawdzamy legalność wniosku. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione przyczyny leżące po stronie odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami, przetwarzanie danych będzie ograniczone.
   

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane takie mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony praw bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez nas, jako administratora danych, przed zniesieniem ograniczenia.

4.4 Prawo do usunięcia

4.4.1 Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od nas, jako administratora danych, natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą. W związku z tym będziemy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeśli zaistnieje jedna z poniższych przyczyn:

Dane osobowe dotyczące Ciebie jako użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

 • Cofniesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6(1)(a) lub (9)(2)(a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania.
 • Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania danych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(2) RODO.
 • Dane osobowe dotyczące Ciebie jako użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jako użytkownika jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
 • Dane osobowe dotyczące Ciebie jako użytkownika zebrane w związku z usługami społecznościowymi oferowanymi zgodnie z art. 8(1) RODO.
   

4.4.2 Informacje dla strony trzeciej

Jeżeli, jako administrator danych osobowych dotyczących użytkownika, upubliczniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17(1) RODO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, wnioskował o usunięcie wszystkich łączy do tych danych osobowych, lub kopii lub duplikatów tych danych osobowych.
 

4.4.3 Wyjątki

Prawo do usuwania i informowania osób trzecich nie ma zastosowania, o ile przetwarzanie jest konieczne

 • pod kątem przestrzegania wolności słowa i informacji;
 • do wypełnienia prawnego obowiązku wymaganego do przetwarzania danych na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym jako administrator danych podlegamy, lub do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam, jako administratorowi danych.
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9(2)(h) i 9(3) RODO;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89(1) RODO, o ile przepisy, o których mowa w lit. a), mogą uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.
   

Prawo do informacji
Powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Ciebie jako użytkownika, o wszelkich korektach, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernego wysiłku. Masz prawo do otrzymywania informacji o tych odbiorcach od nas, jako administratora danych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które przekazałeś nam, jako administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, konwencjonalnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, tj. strony odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6(1)(a) lub art. 9(2)(a), lub na umowie zgodnie z art. 6(1)(b) RODO, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w drodze procedury automatycznej.
   

Korzystając z tego prawa, masz również prawo zażądać, aby dotyczące Ciebie dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas, jako administratora danych, innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam, jako administratorowi danych.

Prawo sprzeciwu
Z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu własnych danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6(1)(e) lub (f) RODO; dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy. Jako administrator danych zaprzestaniemy przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić przekonujące powody ich przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub ochronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzane są w celach bezpośredniej reklamy, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych do bezpośrednich celów reklamowych, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane do tych celów. Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE możesz skorzystać z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społecznościowych za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na ochronę danych
Masz prawo w każdej chwili odwołać oświadczenie o zgodzie na ochronę danych osobowych. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzanego na podstawie zgody aż do odwołania.

Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma na Ciebie wpływ w sensie prawnym lub znacząco wpływa na Ciebie w podobny sposób.

Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja jest

 • niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami, jako administratorem danych;
 • dopuszczalna na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, przed którym jako administrator danych, ponosimy odpowiedzialność i które zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, lub
 • dokonana za Twoją wyraźną zgodą.
   

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9(1) RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9(2)(a) lub (g) oraz zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów.

W razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w lit. a) lub c), jako administrator danych podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby w naszym imieniu jako administratora danych, do określenia naszego własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej masz prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, pracujesz lub w którym istnieje podejrzenie naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

Data: maj 2018 r.