ASPHALT MANAGER

ASPHALT MANAGER: Zagęszczaj lepiej i szybciej dzięki technologii BOMAG.

Please enable the use of cookies to view this content

Details on the use of cookies can be found in our Privacy Policy

Szybsze, inteligentniejsze i delikatniejsze zagęszczanie asfaltu.

Z układem ASPHALT MANAGER i dzięki płynnie zmieniającej się amplitudzie walce drogowe BOMAG mogą wykonywać roboty asfaltowe z większą siłą, a zarazem delikatniej niż konwencjonalne systemy. Maksymalna elastyczność zapewnia jednocześnie najlepszą możliwą wydajność.

Operator wybiera tylko warstwę do zagęszczenia, a resztą zajmuje się walec. Amplituda jest ciągle dopasowywana do już osiągniętego stopnia zagęszczania. W ten sposób można uniknąć skoków bębna i nadmiernego zagęszczania.

A dzięki zintegrowanemu pomiarowi wartości zagęszczania EVIB operator jest zawsze informowany o postępie w zagęszczaniu.

Udostępnij stronę:

Znajdź najbliższego dealera

Podaj swoją lokalizację

Szukasz części zamiennych?

Infolinia

poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00

+48 22 482 04 02

E-mail do serwisu

serwis.polska@bomag.com

parts.poland⁤​@​⁤bomag.com

Katalogu części elektronicznych

Otwórz

Szczegóły

Amplituda dopasowuje się automatycznie.

Konwencjonalne systemy działają z kilkoma ustawionymi na stałe amplitudami. Natomiast dzięki płynnej regulacji amplitudy system ASPHALT MANAGER może w sposób ciągły automatycznie dostosowywać wykorzystywaną moc zagęszczania do panujących warunków.

Dane ważne dla orientacji i dla kompletnej całopowierzchniowej dynamicznej kontroli zagęszczenia (FDVK): temperatura asfaltu, aktualna amplituda skuteczna i wartość EVIB w MN/m² są pokazywane na wyświetlaczu.

ASPHALT MANAGER: Tak to działa.

ASPHALT MANAGER wykorzystuje sprawdzony wibrator kierunkowy. Siły zagęszczania są regulowane w zależności od już osiągniętego stopnia zagęszczenia.

ASPHALT MANAGER oblicza krzywą regulacji zgodnie z wybraną warstwą lub zdefiniowaną wartością docelową. Ponadto przeprowadzane jest ciągłe porównanie wartości wprowadzonych i rzeczywistych. Gdy mierzone wartości zagęszczenia zaczynają zbliżać się do wartości docelowej, następuje redukcja sił. Wynik: optymalne zagęszczanie asfaltu. W ten sposób unika się nagłych skoków maszyny.

Wyższa jakość przy pracach asfaltowych.

Dzięki systemowi ASPHALT MANAGER można zredukować do minimum ryzyko nadmiernego zagęszczenia asfaltu oraz dodatkowego rozdrabniania ziaren wskutek ich rozbijania. Wymagane parametry jakościowe drogi można osiągnąć wyjątkowo szybko i wydajnie. Wystarczy wykonać tylko taką liczbę przejazdów, która jest naprawdę konieczna.

Dzięki zależnemu od kierunku jazdy sterowaniu wibratorami kierunkowymi redukowane jest jednocześnie „tworzenie fali łukowej”, ponieważ materiał jest dosłownie wciągany pod bęben. Dodatkowo zwiększa to jakość wbudowywania, związaną w tym przypadku z płaskością powierzchni.
Walce do asfaltu BOMAG z systemem ASPHALT MANAGER zapewniają najszybszy możliwy postęp zagęszczania, szczególnie w przypadku materiałów trudnych do zagęszczania. Podczas pracy są więc niezwykle ekonomiczne i wydajne. Walec z systemem ASPHALT MANAGER idealnie nadaje się również do zagęszczania asfaltu w niskich temperaturach.

A obsługa? Wyjątkowo prosta!

Intuicyjne animacje i wizualizacja na ekranie dotykowym ułatwiają wprowadzanie i monitorowanie kluczowych parametrów. Na ekranie dotykowym operator wybiera tylko warstwę nośną, warstwę wiążącą lub warstwę wierzchnią, resztą zajmuje się ASPHALT MANAGER: Intensywność i wartość docelowa EVIB są definiowane automatycznie. Na każdym etapie używana jest odpowiednia siła i w odpowiednim kierunku: na tyle duża, na ile to możliwe, oraz na tyle delikatna, na ile to konieczne.

ASPHALT MANAGER: Może więcej.

W innym menu, w trybie profesjonalnym, wartości docelowe mogą być indywidualnie dostosowywane do osobistego doświadczenia operatora walca. Ponadto operator może obsługiwać walec drogowy BOMAG z ASPHALT MANAGER jak walec oscylacyjny. Również to ustawienie oferuje tryb profesjonalny. Bęben wprowadza wtedy tylko siły poziome, a zagęszczanie asfaltu jest szczególnie delikatne. Bez problemów możliwa jest praca na mostach, we wrażliwych obszarach lub bezpośrednio na budynkach.

Do budowy dróg dziś i w przyszłości.

Dzięki ASPHALT MANAGER możliwe jest nawet łączenie poziomego kierunku drgań z dzielonym bębnem. Zagęszczanie na zakrętach jest wtedy szczególnie wydajne.

Samoregulujący system inteligentnego zagęszczania asfaltu jest stosowany w walcach drogowych BOMAG o masie od 7 do 14 ton – zarówno w walcach do asfaltu z ławą skrętną, jak i w walcach z przegubowym układem kierowniczym. Maszyny te są oznaczone w nazwie produktu skrótem AM.

Do zagęszczania asfaltu, wyłącznie w firmie BOMAG.

Zapewnia optymalne i przede wszystkim ekonomiczne wyniki zagęszczania: Operator ustawia tylko grubość warstwy, resztą zajmuje się ASPHALT MANAGER.

Pomoc

Właściwa technologia dla danego zastosowania.

Każde zadanie jest inne: nawet dla doświadczonych użytkowników każdy plac budowy stanowi nowe wyzwanie. Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu w doborze odpowiedniej maszyny i optymalnej technologii, aby Państwa projekt zakończył się sukcesem. Umów się na konsultację już teraz.

Znajdź najbliższego dealera

Podaj swoją lokalizację

Szukasz części zamiennych?

Infolinia

poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00

+48 22 482 04 02

E-mail do serwisu

serwis.polska@bomag.com

parts.poland⁤​@​⁤bomag.com

Katalogu części elektronicznych

Otwórz