BOMAP Connect

BOMAP Connect: po prostu połącz wszystkie maszyny w sieć.

Dla pełnej kontroli zagęszczania i dokumentacji na bieżąco.

BOMAP Connect rejestruje nie tylko wydajność zagęszczania pojedynczej maszyny, lecz umożliwia sieciową kontrolę wszystkich maszyn i urządzeń pracujących przy zagęszczaniu – i to niezależnie od producenta. Maszyny różnych producentów mogą być łatwo zintegrowane z systemem i połączone w sieć.

Następnie aplikacja wyświetla wyniki zagęszczania wszystkich maszyn biorących udział w projekcie – oczywiście w czasie rzeczywistym. Każdy operator walca natychmiast rozpoznaje, gdzie należy jeszcze wykonać zagęszczenie lub gdzie koledzy zadbali już o doskonałe wyniki. BOMAP Connect działa tu prawie jak system nawigacji.

W ten sposób można zminimalizować ryzyko zbędnego przejazdu lub zagęszczenia w niewłaściwym miejscu i nadmiernego zagęszczenia przez kolejny walec. Dzięki BOMAP Connect każdy operator walca wie dokładnie, co robi.

Może być stosowana niezależnie od producenta.

Po uruchomieniu aplikacja łączy się z interfejsem maszyny w walcu do asfaltu lub do robót ziemnych i rejestruje parametry maszyny. Dane istotne dla zagęszczania są automatycznie rejestrowane.

Można również łatwo zintegrować i połączyć w sieć maszyny nie tylko marki BOMAG. Także one mogą raportować swoje przejazdy. W ten sposób powstaje mapa zagęszczenia całego placu budowy.

Bez wyjątku dla całego parku pojazdów.

Dane wszystkich walców biorących udział w procesie zagęszczania są gromadzone na platformie w chmurze, a wynik jest wyświetlany w postaci kolorowej mapy w ciągu kilku sekund.

Różnokolorowe obszary wizualizują tutaj postęp zagęszczania osiągnięty przez cały park maszynowy. Każdy operator może natychmiast zobaczyć, gdzie się znajduje i które obszary placu budowy w jakim stopniu zostały już zagęszczone.

Zdalne sterowanie kilku projektów budowlanych.

Spełnione są również wymagania dotyczące niezależnego od lokalizacji zdalnego dostępu przez internet. Kierownik budowy może nawet w podróży śledzić wszystkie bieżące projekty i w razie potrzeby podejmować działania naprawcze z dowolnego miejsca.

Korzystając z danych 3D i aktualnych informacji z serwisów mapowych online można określić wszystkie istotne podstawowe parametry placu budowy i szczegółowo zaplanować przebieg budowy.

Optymalizacja, dokumentacja, archiwizacja jednym przyciskiem.

Za naciśnięciem jednego przycisku gotowe zlecenie projektowe trafia wtedy na tablety operatorów walców, brygadzistów i kierowników budowy.

Do wszystkich uczestników można również przesłać w czasie rzeczywistym po naciśnięciu przycisku zmieniony przebieg budowy lub zagęszczania czy precyzyjne dopasowanie parametrów. Po zakończeniu i analizie projektu można go również wygodnie zarchiwizować za jednym naciśnięciem przycisku.

Znajdź najbliższego dealera

Podaj swoją lokalizację

Szukasz części zamiennych?

Infolinia

poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00

+48 22 482 04 02

E-mail do serwisu

serwis.polska@bomag.com

parts.poland⁤​@​⁤bomag.com

Katalogu części elektronicznych

Otwórz

Wystarczy po prostu zacząć: kontrola zagęszczenia przy użyciu aplikacji BOMAP.

Dzięki BOMAP możesz monitorować wyniki zagęszczania gruntu lub asfaltu w czasie rzeczywistym, niezależnie od producenta. Darmowa aplikacja działa bez dodatkowego, specjalnego sprzętu. Po instalacji aplikacja jest natychmiast gotowa do pracy.

Pokaż więcej