Projekty zakończone sukcesem

Walce do robót ziemnych BOMAG w pracy na lotnisku w Stambule

Nowy wymiar marzeń o lataniu

Marzenie o lataniu nabiera w Turcji nowego wymiaru. Dzieje się tak dlatego, że od czerwca 2014 roku w Stambule trwa budowa nowego lotniska, które po ukończeniu będzie największym na świecie portem lotniczym i wyznaczy nowe standardy. BOMAG odgrywa decydującą rolę w realizacji tego projektu – przy użyciu ponad 130 walców do robót ziemnych niedaleko wybrzeża Morza Czarnego realizowany jest największy w historii firmy projekt zagęszczania.

Please enable the use of cookies to view this content

Details on the use of cookies can be found in our Privacy Policy

Zaangażowanie od samego początku

Pierwszy kontakt miał miejsce już w kwietniu 2013 r., tuż po przyznaniu kontraktu na budowę lotniska konsorcjum pięciu tureckich firm Cengiz, Mapa, Limak, Kolin i Kalyon. Eksperci z firmy BOMAG zostali zaproszeni do zaprezentowania swojej wiedzy w zakresie wypełniania i zagęszczania gruntu oraz do przeprowadzenia wstępnych prób zagęszczania. Celem było opracowanie koncepcji zagęszczania gleby ilastej i gliniastej oraz gruntów marglowych przy zapewnieniu wydajnego, optymalnego i niezawodnego zagęszczania.

Ponad 100 walców do robót ziemnych w 5 obszarach

Z początkiem 2015 r. zaawansowanie osiągnęło już takie stadium, że walce do robót ziemnych przystąpiły do zagęszczania tej ogromnej powierzchni. W samych tylko pięciu dużych obszarach pracuje po 20 walców. Grunt jest zagęszczany warstwami po 40 centymetrów. Wymagane zagęszczenie jest osiągane po czterech przejazdach. W celu ułatwienia pracy operatorom walców i w zależności od rodzaju gruntu, po jednym torze poruszają się każdorazowo jeden za drugim cztery walce z bębnami okołkowanymi i/lub wielokątnymi, a następnie walec z bębnem gładkim, który kończy i dokumentuje proces zagęszczania.

BCM i TELEMATIK monitorują wydajność zagęszczania

Wyzwaniem były przy tym codziennie wymagane kontrole zagęszczania. Przy około dwóch milionach metrów kwadratowych zagęszczonej powierzchni dziennie zazwyczaj wymagane jest przeprowadzenie 2500 indywidualnych kontroli, co jest bardzo czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem. Ale i tu BOMAG miał już gotowe skuteczne rozwiązanie. Po intensywnych testach przeprowadzonych jesienią 2015 r. i wiosną 2016 r. spółka joint venture była przekonana o wydajności systemu kontroli zagęszczenia BCM 05 i systemu GPS firmy BOMAG.

Nowe wymiary są już bliskie ukończenia

Walce do robót ziemnych mają jeszcze wiele do zrobienia przed planowanym otwarciem pierwszej fazy w lutym 2018 r., ale są już gotowe do pracy i każdego dnia na nowo udowadniają swoją wydajność i osiągi. Również turecka spółka joint venture jest bardzo zadowolona z firmy BOMAG jako partnera i pozytywnie ocenia postępy na budowie. Współpraca nadal układa się więc pomyślnie, a firma BOMAG z jej walcami do robót ziemnych niezawodnie przyczynia się do poszerzenia horyzontów komunikacji lotniczej.