Projekty zakończone sukcesem

Budowa HS2. Technologie BOMAG zapewniają najwyższe standardy jakościowe.

Please enable the use of cookies to view this content

Details on the use of cookies can be found in our Privacy Policy

Pociągiem z Londynu do Glasgow w 2 godziny i 40 minut.

British Railways ma wielkie plany. Na pierwszych 220 km z dworca London Euston do Birmingham pociągi mógłby jeździć z prędkością 360 km/h już za 10 lat. Wymagane do tego prace ziemne mają zostać zakończone już w 2025 roku.

Projekt Przedsięwzięcie jest uważany za jeden z największych i najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych w najnowszej historii Wielkiej Brytanii. Musi on spełniać aktualnie najwyższe możliwe standardy normy jakości konstrukcji i ewoluować w trakcie realizacji projektu – wyznaczając zupełnie nowe standardy dziś i na przyszłość. Zastosowanie innowacyjnych technologii i maszyn BOMAG jest więc logiczne i konsekwentne.

 

Bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni wymaga podtorza praktycznie bez osiadania.

Wielka Brytania to ojczyzna transportu kolejowego. Pierwszą na świecie linię otwarto tu we wrześniu 1825 roku, a podczas budowy 40-kilometrowej linii położono 64 tysiące kamiennych podkładów z drewnianym podtorzem.

Podtorze odgrywa kluczową rolę w systemie kolei, gdyż stanowi ono jego fundament. Siły wywierane przez pędzące pociągi są najpierw przenoszone na podłoże toru, a następnie rozprowadzane przez podtorze. Dlatego wymagane jest odpowiednie dobrenie jego nośności. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy trasa prowadzi przez świeże wykopy (położenie zagłębione) lub przez nasypy wypełnione usuniętymi warstwami nadkładem. Oddziaływania podłoża o małej nośności byłyby katastrofalne. Zawsze obowiązuje zasada, że im wyższa jest prędkość, tym większe jest obciążenie podłoża toru.

W przypadku prawie wszystkich nowych linii wysokich prędkości stosowana jest nawierzchnia betonowa, czyli bezpodsypkowe konstrukcje nawierzchni. Bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni wymaga podtorza praktycznie bez osiadania. Można to zagwarantować jedynie poprzez zastosowanie najnowszej technologii zagęszczania.

Jest szybciej dziękiDzięki inteligentnej technologii BOMAG procesy te przebiegają szybciej.

Większość firm wykonujących zamówione roboty ziemne polega tutaj na określeniu wartości EVIB i jednocześnie na BOMAP jako technice mapowania i transmisji danych dla całej powierzchni i dynamicznej kontroli zagęszczenia (FDVK).

Wiele firm wynajmujących maszyny, zwłaszcza L Lynch Plant Hire & Haulage Ltd., wykorzystuje na terenie miejskim Londynu maszyny BOMAG BW 213 DH-5. Ten walec do robót ziemnych jest wyposażony w TERRAMETER, czyli mobilne laboratorium badawcze robót ziemnych. System pomiarowy BOMAG może mierzyć stopień sztywności EVIB w MN/m² i wykorzystuje zależność pomiędzy przyspieszeniem drgającej obręczy a sztywnością dynamiczną podłoża. Operator jest informowany nie tylko jest informowany o tendencji, lecz także otrzymuje konkretną, bezwzględną wartość pomiarową. Dzięki temu może on pracować aż do osiągnięcia żądanego przez zleceniodawcę stopnia zagęszczenia. Wartość EVIB jest bezpośrednio związana z wielkościami EV1 EV2 próby nacisku obciążanych płyt.

Współczynnik EVIB jest oznaczany w sposób ciągły na całej szerokości bębna przy zagęszczeniu wartości pomiarowych nawet do 10 cm. W ten sposób można wykryć prawie każdy słaby punkt i zredukować do minimum liczbę pomiarów statycznych z użyciem obciążanej płyty. Można ograniczyć sytuacje, w których do wykonywania pomiaru statycznego ludzie muszą poruszać się po placu budowy, a tym samym w potencjalnej strefie zagrożenia. Ten czynnik bezpieczeństwa jest bowiem zawsze bardzo ważny: pracownicy i walce nie powinni sobie przeszkadzać.

1 / 1
Szczególnie ważna jest ochrona pracowników na budowie. Spotkanie ludzi i maszyn budowlanych zawsze oznacza potencjalne ryzyko. Chris Matthew, Strategic Manager, Flannery Plant Hire

Aby szybko osiągnąć optymalne wyniki zagęszczania i jednocześnie zaoszczędzić oraz obnizyć koszty w projektucie, zagęszczarki firmy Lynch zostały wyposażone w tablet. Na tablecie została zainstalowana aplikacja BOMAP. Aplikacja pokazuje przejazdy w czasie rzeczywistym i na żywo kreśli mapę zagęszczania terenu budowy. Postęp zagęszczania jest wyraźnie wizualizowany odpowiednim schematem barwnym. Aplikacja działa całkowicie bez specjalnego sprzętu i może być używana niezależnie od producenta.

BOMAG myśli „poza schematami” i oferuje rozwiązania niespotykane gdzie indziej w branży. Musimy gromadzić wiele danych i zarządzać wieloma danymi, takimi jak liczba przejazdów, i zarządzać nimi. Zwłaszcza zastosowanie BOMAP oznacza że jesteśmy, w stanie znacznie zwiększyć wydajność w projekcie. James Barden, HS2 Projects Manager; L Lynch Plant Hire & Haulage Ltd

Pomaluj ekran na zielono!

W niespełna 15 minut operatorzy walców zapoznali się z systemem. Po wprowadzeniu parametrów docelowych liczyło się tylko jedno: kiedy powierzchnia stanie się zielona?

BOMAP pokazuje aktualny stan zagęszczenia na mapie i w różnych kolorach. Zielone odcinki oznaczają, że osiągnięte zostało wymagane zagęszczenie. Nadmierne zagęszczenie jest pokazane na mapie w kolorze niebieskim, natomiast kolor czerwony oznacza zbyt małe zagęszczenie.

Można też od razu wyświetlić wartość Evib w postaci mapy. Równie ważne: wszystkie dane, w tym wartość Evib, można zapisać i w każdej chwili wykorzystać do analizy, dokumentacji lub jako dowód kontroli zagęszczenia na całym obszarze. Dzięki tej wiedzy można zoptymalizować w projekcie liczbę niezbędnych przejazdów, ograniczając tym samym do minimum liczbę tych niepotrzebnych przejazdów. Uczestnicząca w budowie HS2 firma SCS Railways zaoszczędziła w ten sposób około 25% na przejazdach, paliwie i CO2.

1 / 1

Dzięki opcjom BOMAP CONNECT i JOBLINK oraz trybowi „Supervisor‘s Live View Mode” również kierownik projektu ma zawsze aktualne informacje. Nawet jeśli nie jest bezpośrednio na miejscu, wie dokładnie, co dzieje się na budowie, co trzeba jeszcze zaplanować, gdzie walce do robót ziemnych muszą jeszcze wykonywać zagęszczanie. Dane na żywo są przesyłane przez sieć telefonii komórkowej. Jeśli w niektórych częściach placu budowy sygnał transmisji jest zbyt słaby, uzyskane wartości można również zapisać lokalnie w aplikacji. Dzięki temu do przeszłości należy już czasochłonna i kosztowna obróbka wtórna i ponowne planowanie. Niewystarczająco zagęszczone jeszcze miejsca mogą być natychmiast identyfikowane.

Dzięki BOMAP musimy poświęcać zdecydowanie mniej czasu na wtórną obróbkę wtórną. Aplikacja pokazuje nam potencjalne słabe punkty. Steve Dunn, Southern Region Managing Director, Combined Soil Stabilisation Ltd
1 / 1

James Barden z L Lynch Plant Hire & Haulage Ltd jest dumny, że dwukrotnie otrzymał Blue Award od swojego klienta, firmy Costain, za osiągi przy wykonywaniu robót głównych podczas budowy HS2 w 2021 roku. Nagroda uwzględnia nie tylko uwzględnia jakość i wartość pracy na miejscu, ale także odzwierciedla wydajność całej firmy: kompetencje pracowników, rozwiązania ze strony wsparcia technicznego, zaangażowanie w zdrowie i bezpieczeństwo oraz oczywiście jakość floty. Należą do niej również walce do robót ziemnych firmy BOMAG, wyposażone w TERRAMETER i BOMAP oraz oferujące pionierskie systemy całopowierzchniowej dynamicznej kontroli zagęszczenia (FDVK).

Wystarczy po prostu zacząć: kontrola zagęszczenia przy użyciu aplikacji BOMAP

Dzięki BOMAP możesz monitorować wyniki zagęszczania gruntu lub asfaltu w czasie rzeczywistym, niezależnie od producenta. Darmowa aplikacja działa bez dodatkowego, specjalnego sprzętu. Po instalacji aplikacja jest natychmiast gotowa do pracy.

Pokaż więcej