Login Koniec
Tu możesz zalogować się do BSA
Użytkownik:

Hasło:

GPS do zagęszczania gruntu i asfaltu

Narzędzie BCM 05 łączy podawane przez odbiornik GPS dane dotyczące lokalizacji z wynikami pomiaru wartości EVIB zarejestrowanymi przez walec jednobębnowy lub walec do asfaltu. Wyniki pomiarów wraz z przebiegiem zagęszczania są wskazywane na wyświetlaczu BCM 05 w kabinie. Wyniki pomiarów można skopiować na nośnik USB, aby przesłać je do komputera w celu dalszej analizy lub dokumentacji w pakiecie oprogramowania BCM 05. Wspierane przez BCM 05 określanie lokalizacji zapewnia bezpieczną i przyjazną dla użytkownika ciągłą dynamiczną kontrolę zagęszczania (CCC).

Określanie lokalizacji w narzędziu BCM 05 wykorzystuje dane z odbiornika DGPS StarFire, które w połączeniu ze zintegrowanym sygnałem korekcyjnym pozwalają uzyskać dokładność na poziomie 15 cm. Montaż odbiornika StarFire jest niezwykle łatwy i nie wymaga korzystania z lokalnej stacji bazowej. Za pomocą odpowiedniego interfejsu można opcjonalnie pozyskiwać dane z popularnych systemów DGPS lub RTK. Dzięki temu użytkownik może wykorzystać już dostępną infrastrukturę. Określanie lokalizacji w narzędziu BCM 05 usprawnia ciągłą dynamiczną kontrolę zagęszczania – w przeciwieństwie do rejestrowania ścieżek nie ma potrzeby definiowania pól w narzędziu BCM 05, a operator walca nie musi przypisywać bieżącej ścieżki wałowania do odpowiedniego pola. Określanie lokalizacji w narzędziu BCM 05 działa niezależnie, eliminując tym ryzyko błędów obsługi. Dokumentację cechuje prostota i bardzo wysoki poziom jakości.

Zarówno odbiornik StarFire, jak i tablet dla narzędzia BCM 05 można łatwo przenosić pomiędzy różnymi maszynami. Daje to użytkownikowi duże pole wyboru i obniża koszty.

Putting compaction into perspective
             

 

Wstecz

© 1997 - 2019 BOMAG GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.