Login Koniec
Tu możesz zalogować się do BSA
Użytkownik:

Hasło:

BOMAG EVIB-Meter (BEM)

Opracowany przez BOMAG EVIB-Meter to system pomiaru zagęszczenia, który w sposób ciągły mierzy dynamiczną sztywność gleby i wyświetla ją w postaci analogowej jako moduł wibracji EVIB [MN/m]. System EVIB-Meter współpracuje z walcami do zagęszczania gleby i materiału skalnego.

Wartość EVIB jest bezpośrednio skorelowana z modułem deformacji gleby EV2, co pozwala na dokonanie ilościowej i jakościowej oceny nośności i stopnia zagęszczenia. System EVIB-Meter obejmuje dwa czujniki przyspieszenia, jednostkę elektroniczną BEM i analogowy wskaźnik wartości EVIB.

Putting compaction into perspective
     

Wstecz

© 1997 - 2019 BOMAG GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.