Wykorzystanie plików cookie: BOMAG korzysta z plików cookie do optymalizacji i ciągłego ulepszania tej witryny internetowej. Kontynuując przeglądanie tej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszych Prywatność danych
Ok

Logowanie do zabezpieczonych obszarów strony BOMAG

BOMAG Extranet

Logowanie Extranet

Nie jesteś członkiem? Utwórz nowe konto!

Zarejestruj się teraz

BOMAG Telematic

Logowanie do BOMAG TELEMATIC

Nie jesteś użytkownikiem? Skontaktuj się z dealerem i utwórz konto

Znajdź dealera

Prawa autorskie

Cała zawartość strony internetowej BOMAG jest chroniona prawem autorskim. Korzystając z tej strony, zgadzasz się jedynie na pobieranie lub drukowanie treści w celach osobistych, niekomercyjnych. Nie wolno usuwać znaków praw autorskich. Kopiowanie, pobieranie, zapisywanie (na dowolnym nośniku), przenoszenie lub zmiana treści na stronie internetowej BOMAG w celach innych niż osobiste, komercyjnych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy BOMAG.

BOMAG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i dokładność prezentowanych tu informacji. Mimo to firma BOMAG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju związane bezpośrednio lub pośrednio z wejściem na stronę internetową BOMAG lub powiązane strony internetowe, korzystaniem z niej, wynikami lub badaniami.

Sąd rejonowy w Hamburgu wydał w dniu 12.05.1998 r. wyrok, w którym stwierdził, że jeśli osoba utworzy link do strony internetowej, jest ona w równym stopniu odpowiedzialna za linkowaną stronę, jeśli wystąpi taka sytuacja. Zdaniem sądu rejonowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Firma BOMAG udostępnia łącza do innych stron internetowych poprzez własną witrynę, a ponadto oferuje możliwość wymiany banerów.

Odnośnie wszystkich takich łączy obowiązują następujące zasady: „Firma BOMAG wyraźnie stwierdza, że nie ma żadnego wpływu na tworzenie ani zawartość linkowanych stron. Z tego powodu jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą odnośniki, w całej witrynie BOMAG, łącznie ze wszystkimi podstronami. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków dołączonych do naszej witryny internetowej oraz do treści stron, do których kierują linki bannerowe firmy BOMAG”.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących tego oświadczenia prosimy o kontakt:
 

BOMAG GmbH
Dyrektor zarządzający Ralf Junker, Dirk Woll, Robert Laux
Hellerwald
D-56154 Boppard
NIEMCY

Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 3090
E-mail: info⁤@⁤bomag.com
http://www.bomag.com/

 

BOMAG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BOMAG GmbH. Jednocześnie niniejsza strona internetowa może zawierać również znaki towarowe należące do firmy BOMAG lub odpowiednich spółek zależnych. Nie wszystkie nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe są wyświetlane na tej stronie internetowej. Jeżeli znak towarowy nie jest pokazany na tej stronie internetowej, nie oznacza to, że firma BOMAG go nie używa. Używanie znaków towarowych, do jakiegokolwiek celu, jest zabronione bez uprzedniej zgody.


Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim © firmy BOMAG GmbH (zwanej dalej „BOMAG”) lub jej spółek zależnych. Wszystkie prawa pozostają zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, kopiować, drukować i zapisywać te treści, o ile korzysta z treści opublikowanych na stronie internetowej BOMAG wyłącznie do celów informacyjnych lub do użytku osobistego, nienastawionego na osiągnięcie zysku, podając firmę BOMAG jako autora. W przeciwnym razie wymagana jest pisemna zgoda firmy BOMAG.
Wszelkie zmiany treści tej strony internetowej są zabronione.

Informacje zwrotne

Informacje zwrotne na tej stronie internetowej nie są traktowane jako poufne. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z sugestii, pomysłów, koncepcji i instrukcji technicznych zawartych w Twoich informacjach zwrotnych bez konieczności płacenia wynagrodzenia, w tym do nieograniczonego dostępu dla osób trzecich.

Jeśli w przyszłości konieczna będzie jakakolwiek zmiana informacji przedstawionych na tej stronie, zawsze znajdziesz aktualną wersję w tym miejscu. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (opcje kontaktowe).

Ta strona internetowa https://www.bomag.com/jest obsługiwana z terytorium Niemiec. Wszelkie spory prawne powstałe w związku ze stroną internetową lub jej użytkowaniem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się zastosowanie niemieckiego, międzynarodowego prawa prywatnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o jednolitym prawie międzynarodowej sprzedaży towarów od 11.04.1980 r.


Sądem właściwym dla wszelkich wynikających z tego sporów jest sąd w Koblencji, jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca, osoba prawna lub specjalna instytucja prawa publicznego, lub jeżeli nabywca nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji w kraju. Firma BOMAG ma jednak prawo do wnoszenia powództw przeciwko Użytkownikowi również w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.